Encountering the Global Countryside

Thursday 24th January 2019

The Drwm, National Library of Wales, Aberystwyth.

A day of presentations from the ERC GLOBAL-RURAL project exploring the impacts of globalization of rural societies and economies and rural community responses, including talks on food and agriculture, land-grabbing, migration, international volunteers, rural festivals and everyday globalization and place, with perspectives from Wales, Brazil, China, Africa, Australia, New Zealand and beyond.

With a special screening of the new documentary film En Route telling the stories of teenage migrants from Africa and Asia living in asylum seeker residential centres in rural Sardinia.

Plus an exhibition of artefacts and curiosities from the GLOBAL-RURAL fieldwork and introduction to the GLOBAL-RURAL website and online resource centre.

Join us for the whole day, or come and go as you can. Free entry.

Programme

9.30am                   ‘In Search of the Global Countryside’ – Professor Michael Woods

‘Uniqueness and Ubiquity: Remaking Newtown in a global era’ – Dr Laura Jones, Dr Jesse Heley and Dr Sam Saville

‘The World Comes to Wales for the Weekend: Celebration and Resistance at Rural Festivals’ – Dr Sam Saville

11.00am                Coffee break

11.30am                ‘Rural Land in Global Production Assemblages: A Sugary Tale’  – Dr Marc Welsh

12.00pm               ‘Agribusiness, Rural Communities and Resistance in Brazil’ – Dr Francesca Fois

12.30pm              ‘Land-grabs, Biofuels and Rural Community Responses in Liberia’ – Fidel Budy

1.00pm                 Lunch

1.45pm               ‘Gap-year Christians in Tanzania: Faith-based international volunteering and global citizenship’ – Beth Saunders

2.15pm               ‘Migration and Rural Cosmopolitanism in the Global Countryside’ –
                              Dr Anthonia Onyeahialam and Professor Michael Woods

2.45pm                ‘(Re-)Assembling the Global Countryside: Applications and Lessons for Rural Development’ –
                               Professor Michael Woods

3.15 pm                 Break

3.30pm                  Film Screening: En Route: Young Migrants in Rural Sardinia – a film by Gaetano Crivano and Magherita Pisano. Introduced by Dr Francesca Fois, followed by discussion.

4.30pm approx    Finish

___________

Encountering the Global Countryside

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Diwrnod o gyflwyniadau gan brosiect GLOBAL-RURAL yr ERC sy’n ymchwilio i effeithiau globaleiddio economïau a chymdeithasau gwledig ac ymatebion cymunedau gweledig, gan gynnwys trafodaethau am fwyd ac amaethyddiaeth, cipio tir, ymfudo, gwirfoddolwyr rhyngwladol, gwyliau gwledig a globaleiddio beunyddiol a lle, gyda safbwyntiau o Gymru, Brasil, Tsiena, Affrica, Awstralia, Seland Newydd a mwy.

Gyda dangosiad arbennig o’r ffilm ddogfen newydd En Route sy’n adrodd hanesion ymfudwyr yn eu harddegau o Affrica ac Asia sy’n byw mewn canolfannau preswyl i geiswyr lloches yn Sardinia.

Yn ogystal ag arddangosfa o arteffactau a chywreinbethau o waith maes GLOBAL-RURAL a chyflwyniad i wefan a chanolfan adnoddau ar-lein GLOBAL-RURAL.

Ymunwch â ni am y diwrnod cyfan, neu gallwch fynd a dod fel y gallwch. Mynediad am ddim.

 

Rhaglen

9.30yb                    ‘In Search of the Global Countryside’ – Yr Athro Michael Woods

10.00yb                 Uniqueness and Ubiquity: Remaking Newtown in a global era – Dr Laura Jones, Dr Jesse Heley a Dr Sam Saville

10.30yb                 The World Comes to Wales for the Weekend: Celebration and Resistance at Rural Festivals’ – Dr Sam Saville

11.00yb                                   Egwyl coffi

11.30yb                     Rural Land in Global Production Assemblages: A Sugary Tale – Dr Marc Welsh

12.00yp                    Agribusiness, Rural Communities and Resistance in Brazil – Dr Francesca Fois

12.30yp                   Land-grabs, Biofuels and Rural Community Responses in Liberia – Fidel Budy

1.00yp                    Cinio

1.45yp                    Gap-year Christians in Tanzania: Faith-based international volunteering and global citizenship – Beth Saunders

2.15yp                   Migration and Rural Cosmopolitanism in the Global Countryside –
                               Dr Anthonia Onyeahialam a’r Athro Michael Woods

2.45yp                  (Re-)Assembling the Global Countryside: Applications and Lessons for Rural Development –
                               Yr Athro Michael Woods

3.15yp                    Egwyl

3.30yp                   Dangosiad o Ffilm: En Route: Young Migrants in Rural Sardinia – ffilm gan Gaetano Crivano a Magherita Pisano. Cyflwyniad gan Dr Francesca Fois, gyda thrafodaeth i ddilyn.

4.30yp+                                    Gorffen